<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1250"%> Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie
Historia
Innowacje pedagogiczne
Szkoła ukraińska
Linki

Ogłoszenia...


Zebrania z rodzicami

15 września 2015 r. Obowiązkowe
6 października 2015 r. Konsultacje
3 listopda 2015 r. Konsultacje
15 grudnia 2015 r. Obowiązkowe

19 stycznia 2016 r.
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 18.01.2016 r.

Obowiązkowe
1 marca 2016 r. Konsultacje
12 kwietnia 2016 r. Konsultacje
17 maja 2016 r. Obowiązkowe
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 13.06.2016 r.