Historia
Innowacje pedagogiczne
Szkoła ukraińska
Linki

Ogłoszenia...


Zebrania z rodzicami

9 września 2014 Obowiązkowe
7 października 2014 Konsultacje
4 listopda 2014 Konsultacje
16 grudnia 2014 Obowiązkowe
20 stycznia 2015 Obowiązkowe
3 marca 2015 Konsultacje
14 kwietnia 2015 Konsultacje
19 maja 2015 Obowiązkowe
16 czerwca 2015 Obowiązkowe