Historia
Innowacje pedagogiczne
Szkoła ukraińska
Linki

Ogłoszenia...


Zebrania z rodzicami

10 września 2013 Obowiązkowe
1 października 2013 Konsultacje
5 listopda 2013 Konsultacje
10 grudnia 2013 Obowiązkowe
14 stycznia 2014 Obowiązkowe
4 marca 2014 Konsultacje
8 kwietnia 2014 Konsultacje
20 maja 2014 Obowiązkowe
17 czerwca 2014 Obowiązkowe